Åtgärder mot penningtvätt

Med tanke på de rättigheter som ges till dig att använda dig av tjänsterna uppger, garanterar och samtycker du till att:

 • Du inte är under 18 års ålder, eller av juridiskt myndig ålder som krävs för att få ägna dig åt vadslagning, hasardspel eller andra former av spel under den lag eller det juridiska område som gäller för dig;
 • Du är den rättmätiga ägaren av de pengar som befinner sig på ditt Konto, att alla uppgifter du angivit till Företaget, antingen under registreringsprocessen eller efteråt, inklusive som del av betalningar eller insättningar är sanningsenliga, aktuella, korrekta och fullständiga och matchar namn på kredit/betalkort eller andra betalningsmedel som används för att sätta in eller ta ut medel på ditt konto.
 • Du är fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar när man ägnar sig åt hasardspel via de tjänster vi tillhandahåller och du är fullt ansvarig för sådana förluster. Du samtycker till att ditt användande av tjänsterna är helt och hållet ditt beslut, sker till ditt godtycke och egen risk. Vad gäller förluster skall du inte göra några anspråk mot Företaget.
 • Du förstår till fullo metoderna, reglerna och processerna som tjänsterna och hasardspel på internet består av. Du förstår att det är ditt ansvar att säkerställa att uppgifterna i dina satsningar och spel är korrekta. Du kommer inte vidta några åtgärder eller bete dig på något sätt som skadar Företagets rykte.
 • Genom att samtycka till dessa Villkor ger du oss tillåtelse att genomföra kontroller som antingen vi eller en tredjepart (inklusive lagstiftande myndigheter) kan kräva för att bekräfta din identitet och kontaktuppgifter (”Kontroller”).
 • Under dessa Kontroller kan vi begränsa dig från att ta ut medel från ditt Konto.
 • Om de uppgifter du tillhandahåller oss är osann, felaktig, missledande eller på annat sätt ofullständig kan det innebära kontraktsbrott och vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto omedelbart och/eller hindra dig från att använda tjänsterna utöver andra åtgärder vi kan välja att åta oss.
 • • Om vi inte kan bekräfta att du är vid myndig ålder kan vi stänga av ditt Konto. Om du ej varit vid myndig ålder under en tidsperiod då du spelade eller genomförde överföringar relaterade till ditt spelande så:
  1. stängs ditt Konto ned;
  2. blir alla överföringar som gjordes under denna tidsperiod ogiltigförklarade och alla relaterade medel som satts in av dig återlämnas;
  3. lämnas alla insatser eller satsningar som du gjort under denna tidsperiod tillbaka till dig;
  4. alla vinster som du samlat på dig under denna tidsperiod lämnas tillbaka av dig och du måste återlämna alla medel som du tagit ut från ditt Konto.