Anti Money Laundering

Företaget är allvarligt oroade för pengatvätt och finansieringen av terrorism. Detta är brott mot landet, den offentliga ordningen, personliga friheten och säkerheten för alla människor.

Vi bedriver åtgärder för att förhindra att pengatvätt och terrorism bedrivs på vår Hemsida, och i dess helhet där det är applicerbart.

Genom att använda Hemsidan lovar du att:

-Du är den rättmätige ägaren av de pengar du sätter in eller har satt in på ditt Konto på Hemsidan.

-Ovan nämnda medel erhölls på lagligt sätt och inte till följd av brott.

-Du inte kommer använda Hemsidan för att bedriva illegala aktiviteter.

-De uppgifter du lämnar till Företaget är korrekta och uppdaterade.

-Du informerar oss om du är eller blir en politiskt offentlig person, det vill säga en individ som har framstående offentliga åtaganden i ett annat land, exempelvis i form av att vara ett statsöverhuvud eller i form av att arbeta för regeringen, juridiska säten eller militären, samt chefspositioner på statligt ägda företag eller viktiga politiska figurer.

Du måste lämna in dokumentation för att styrka att du är den du är samt för att styrka var pengarna du satt in kom från. Företaget kan be om sådan dokumentation närsomhelst.

Om den information du ger oss är osann, felaktig, missledande eller på annat sätt inkomplett innebär det att du brutit mot vårt avtal, och därför förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt konto omedelbar och/eller förhindra dig från att använda tjänsterna på Hemsidan, samt andra åtgärder vi kan välja att genomföra.

När Företaget bestämmer sig för att be om att få se din dokumentation använder Företaget en riskbaserad metod. Detta innebär att aktivitet på Hemsidan ständigt övervakas och att vi utreder händelser som vi anser är misstänkta, exempelvis om du överstiger maxsumman för insättningar och uttag eller drastiskt förändrar ditt spelbeteende.

Sådan misstänkt aktivitet kan rapporteras till behöriga myndigheter.

Företaget kan utföra upprepade kontroller.

Om du av någon anledning inte blir godkänd i verifieringen kommer du konto att frysas fram till det att vi verifierat dig. Under denna tid kan du inte göra insättningar eller uttag från Hemsidan.

All information du får från oss i identifieringsprocessen bearbetas i enlighet med rådande lagstiftning.

Register om verifieringen och den information som erhållits via verifieringen behålls i minst 10 år. Efter denna tid blir information anonymiserad.

Support 24/7