Uppsägningspolicy

När du accepterade att använda Tjänsterna innebar det att alla dina betalningar görs via betalningsleverantören och att det inte finns någon lagstadgad rätt att ångra köpta varor och/eller tjänster eller annat material. Om du vill sluta använda Tjänsterna för ditt nästa köp av varor och/eller tjänster eller annat material på Hemsidan kan du neka Tjänsterna via ditt personliga konto på Hemsidan.

Genom att acceptera detta Avtal bekräftar du att du har rätt att använda Tjänsterna och de Tjänster som erbjuds via Hemsidan. Om du använder Tjänsterna via Hemsidan, som erbjuder specifika tjänster, exempelvis speltjänster, gör du en juridiskt bindande handling där du uppger att du är av myndig ålder för att använda tjänster på Hemsidan enligt ditt land eller det land du bor i. Genom att börja använda Tjänsterna tar du eget juridiskt ansvar för att du inte bryter mot några lagar i det land där tjänsten används, och betalningsleverantören ansvarar inte för ett sådant brott.

Du bekräftar och accepterar att ditt Konto inte är ett bankkonto och därför inte är försäkrat, garanterat, sponsrat eller på annat sätt skyddat av någon bankförsäkring eller någon annan slags försäkring. Pengar som sätts in på ditt Konto erbjuds ingen ränta.

Du kan begära uttag av medel från ditt Konto när du vill förutsatt att:

  • alla betalningar som görs till kontot har granskats och inga av dem har avbrutits
  • alla verifieringsåtgärder genomfördes utan problem

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift som uppgår mot våra egna kostnader för uttag av medel som inte har använts till spel.

Om den efterfrågade summan överstiger ett tusen amerikanska Dollar (USD 1 000) eller mer måste spelaren gå igenom en identifieringsprocess där spelaren skickar en kopia eller ett digitalt foto av sina ID-handlingar, exempelvis ett pass eller ett ID-kort (sida med bild).

Passets serienummer kan målas över på bilden. Om du har gjort insättningar till ditt konto med betalkort måste du även skicka en kopia på detta korts fram- och baksida. De första sex siffrorna och de sista fyra siffrorna på kortet (om du har ett präglat kortnummer måste samma siffror täckas över på kortets fram- och baksida) måste vara synliga, CVV2-koden måste vara övermålad.

Vid händelse av misstänkta eller bedrägliga betalningar, inklusive användandet av stulna kreditkort eller vid annan typ av bedräglig aktivitet (inklusive ångerköp eller andra typer av återkallande av en betalning) förbehåller sig Företaget rätten att blockera ditt Konto, återkalla utbetalningar och ta tillbaka vinster.

Vi har rätt att informera relevanta myndigheter eller instanser (inklusive kreditupplysningsföretag) av betalningsbedrägerier eller annan olaglig aktivitet och kan använda oss av inkassotjänster för att samla in betalningar. Under inga omständigheter skall dock Företaget hållas ansvarigt för otillåtet användande av kreditkort, oavsett om kreditkorten rapporterats som stulna eller inte.

Support 24/7