SEKRETESSPOLICY

1. Introduktion och allmän information

GG.bet (även kallat ”Hemsidan”) förvaltas av Brivio Limited (hädanefter kallat ”Brivio”, ”Företaget”, ”oss”, ”vi”, ”vår”). Alla speltjänster är licensierade av Invicta Networks N.V. (Licensnummer 8048/JAZ).

GG.bet åtar sig att skydda och respektera din sekretess när du använder Hemsidan och de tjänster vi tillhandahåller via den.

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, bearbetar och garanterar din datasäkerhet.

Brivio Limited, ett företag som bedrivs i Cypern med registrerad adress 2A, Lekorpouzier, Flat/Office 102, Limassol, Cyprus och Invicta Networks N.V. ett företag som bedrivs i Curacao med registrerad adress Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Willemstad, Curacao är personuppgiftsansvariga.

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy kan du kontakta vårt dataskyddsombud på support@gg.bet.

För andra frågor får du gärna höra av dig till vår kundtjänst på support@gg.betsupport@gg.bet

2. Vad för slags uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in olika slags uppgifter när du interagerar med oss och använder våra tjänster. Oftast lämnas dessa uppgifter av dig, exempelvis när du registrerar dig för första gången. I andra fall kan det handla om tredjeparter eller offentligt tillgängliga källor som delar uppgifter om dig.

De uppgifter du gett oss

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedatum och kön;

Dokumentation som behövts fyllas i för att uppfylla våra skyldigheter under AML/CFT-lagstiftning, exempelvis bilder på dig och dokumentation som bevisar din adress eller andra former av bevis som styrker din identitet;

Ekonomiska uppgifter (kortnummer, bankkonto, andra betalningsuppgifter);

Inloggningsuppgifter, inklusive användarnamn och lösenord.

Information du ger oss när du använder våra tjänster:

Information om hur du interagerar och använder produkterna på Hemsidan;

Kommunikation med våra anställda, exempelvis via samtal, e-post och meddelanden i vår livechatt;

Platsuppgifter, trafikinformation, IP-adress;

Operativsystem och plattform för de enheter du använder för att besöka vår hemsida samt webbläsare, webbläsarens version, språk och tidszon;

Marknadsföringsinformation som indikerar om du vill ta emot marknadsföring från oss eller våra samarbetspartners;

Vi kan även få tillgång till offentliga uppgifter om dig, exempelvis via sociala medier.

Vi kan använda aggregerad data, exempelvis statistisk eller demografisk data. Sådana uppgifter kan ha bearbetats utifrån de uppgifter du lämnat till oss. Sådana uppgifter hålls anonym, vilket innebär att ingen kan identifiera dig, och till följd av detta anses inte sådana uppgifter vara personliga. Dessa uppgifter används till exempel för att se hur många användare som är en specifik ålder, eller som använder en specifik funktion på Hemsidan.

Om du vill utesluta dig själv från tjänsterna på Hemsidan är detta din rätt. Sådana typer av uppgifter anses inte vara uppgifter som relaterar till din hälsa.

3. Hur använder vi de insamlade uppgifterna?

Att samla in ovan nämna uppgifter är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster. Sådana uppgifter används även för att göra våra tjänster personliga, och förbättra din användarupplevelse samt för att nå ut till dig med viktig information.

Lagstiftningen kräver att vi identifierar de lagliga grunder vi har för att bearbeta de uppgifter vi fått av dig. Det finns inget enhetligt sätt att beskriva dessa lagliga grunder, därför har vi delat upp dem i följande avdelning.

För det första är vi skyldiga att verkställa kontakten med dig. Genom att använda hemsidan har du godkänt våra villkor och andra policys (sammantaget kallat ”Villkoren”), vilket är ett kontrakt som beskriver våra och dina rättigheter och skyldigheter vid användande av Hemsidan.

Vi förlitar oss på detta kontrakt för att registrera ditt konto och för att tillhandahålla betting- och speltjänster, andra typer av aktiviteter och innehåll;

Då och då kan du behöva återställa ditt lösenord, få ett meddelande om underhåll av hemsidan eller en notis om en uppdatering av villkoren eller andra liknande situationer som vi kategoriserar under ”Administrering av hemsidan”;

För att bearbeta dina transaktioner.

För det andra är spel och betting en tungt reglerad aktivitet, och därför är vi skyldiga att följa de lagar som skapats för leverantörer av lagstiftare och andra myndigheter. För att uppfylla dessa skyldigheter förlitar vi oss på de uppgifter vi fått från dig.

Detta innefattar exempelvis:

Att se till så att vi erbjuder våra tjänster till personer som får lov att delta i aktiviteterna (exempelvis personer över 18 års ålder, personer som inte har exkluderat sig själva från spel, personer som befinner sig på en plats där vi har rätt att tillhandahålla våra tjänster under den licens vi har etc.);

Upptäckt, förhindring och utredning av brott (detta är anledningen till varför vi måste verifiera din identitet);

För att verifiera din identitet och etablera källan för de medel som ingår i transaktioner (vi måste förhindra att våra tjänster används för pengatvätt och andra kriminella aktiviteter);

För att bedriva lämpliga kontroller mot bedrägerier;

För att bedöma och hantera potentiella risker och för att förhindra spelproblem.

För det tredje har vi våra legitima intressen i att bearbeta uppgifter. Vi bearbetar inga uppgifter om våra intressen upphävs av dina rättigheter, friheter eller intressen. Detta innefattar följande:

a. För att förbättra våra tjänster och produkter

För att skapa en användarvänlig Hemsida;

För att testa nya produkter eller uppgradera existerande produkter;

För att analysera hur effektiva våra marknadsföringsinsatser är

b. För att göra din upplevelse personlig

Vi kan exempelvis använda din spelhistorik för att ge dig personliga rekommendationer om spel du kanske kommer uppskatta;

Vi kan även få dina geografiska uppgifter för att ge dig en tjänst på ditt språk, om vi har denna möjlighet;

c. För att upptäcka och förhindra brott mot våra Villkor.

d, För att helt enkelt kontakta dig.

För att svara på frågor som kan dyka upp vid användande av vår Hemsida, exempelvis via e-post, livechatt eller telefon;

Du kan då och då bjudas in för att fylla i en enkät om din upplevelse av Hemsidan. Sådana enkäter är inte obligatoriska och du kan alltid neka till att delta. Ett sådant nekande påverkar inte på något sätt ditt användande av Hemsidan.

För det fjärde, under ditt explicita samtycke.

Om du har gett ditt samtycke att ta emot relevanta erbjudanden och nyheter om produkter via olika typer av kommunikationsmedel, exempelvis e-post, sms, telefonsamtal etc. kan vi skicka sådan information till dig.

Samtycke ges vid registrering och kan närsomhelst ändras via telefon eller via e-post. Om du gör detta kommer du inte längre få något marknadsföringsmaterial från oss.

4. Vem vi delar dina personuppgifter med

I vår affärsverksamhet behöver vi dela uppgifter, inklusive personuppgifter, med tredjeparter. I sådant fall ser vi till så att sådana tredjeparter har tillräckligt starka dataskydd för att genomföra en överföring av uppgifter.

 • Vi har rätt att dela dina personuppgifter med tredjeparter som, inklusive men inte begränsat till, polisen, banker, finansiella integritetsenheter, leverantörer av adress- och ID-verifiering, betaltjänstleverantörer och andra finansiella institutioner för bekämpning av pengatvätt och brott, samt i kontrollsyfte. Dessutom förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter till relevanta tredjeparter, exempelvis lagstiftare och finansiella integritetsenheter, framförallt när vi har rimliga grunder att misstänka oegentligheter involverandes ditt konto;
 • Vi kan dela dina uppgifter i syfte att bedriva vår verksamhet, exempelvis via betaltjänster, banker, kommunikationsverktyg, ID-verifieringsverktyg, spelleverantörer etc.;
 • Vi kan dela uppgifter som har med dig att göra, vilket kan innefatta personuppgifter och/eller bettinghistorik med sportrelaterade organisationer när vi behöver utreda bedrägerier, pengatvätt eller andra integritetsfrågor, samt för att följa vår skyldigheter enligt lag;
 • Vi kan dela uppgifter om dig med tredjeparter, exempelvis transportföretag eller andra organisationer som vi samarbetar med i marknadsföringssyfte där du deltog för att kunna ta emot vinster eller priser;
 • Vi kan dela uppgifter om dig när vi måste göra det för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter;
 • När vi har beordrats att göra det av lagstiftande organ eller behöriga myndigheter;
 • Med externa granskare som kan genomföra självständiga kontroller som den av våra ackrediteringar;
 • Till tredjeparter om vi säljer eller överför (eller förhandlar om detta) vår verksamhet eller våra rättigheter eller skyldigheter under ett avtal som vi kan ha med dig. Om överföringen eller försäljningen genomförs kan den organisation som tar emot dina personuppgifter använda dina personuppgifter på samma sätt som vi kan;
 • Till efterträdare i vår verksamhet.
 • 5. Hur vi lagrar dina personuppgifter

  Vi lagrar vår data inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En del av våra samarbetspartners som tillhandahåller oss med tjänster som är nödvändiga för vår förmåga att erbjuda våra produkter, exempelvis mjukvara, bankmetoder, betaltjänster etc. kan ha sina säten utanför EES.

  Vi garanterar att det finns lämpliga avtalsmässig kontroll över tredjeparter som hjälper oss att bearbeta dina uppgifter, vilket innebär att dina rättigheter skyddas och att dina uppgifter är säkra.

  6. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

  Vi måste följa juridiska, ekonomiska och lagstiftande krav, vilket innebär att vi behåller dina uppgifter så kort tid som möjligt för att uppfylla våra skyldigheter. När det har gått tillräckligt lång tid och vi inte längre har några andra legitima anledningar att behålla dina uppgifter pseudonymiserade.

  Oftast behåller vi dina uppgifter i 10 år efter att du slutat vara kund hos oss med start från det datum då du meddelat oss att stänga ned ditt konto.

  7. Datasäkerhet

  Vi åtar oss att skydda den data som ges till oss. Vi använder alla rimliga åtgärder för att garantera att alla uppgifter vi samlar in medan du använder Hemsidan hanteras säkert och i linje med denna policy, samt applicerbar lagstiftning.

  8. Dina rättigheter

  Enligt gällande lagstiftning har du ett par specifika rättigheter med hänseende till dina personuppgifter. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta vårt dataskyddsombud eller vår kundtjänst och sedan berätta för oss vad du vill att vi ska göra samt ge anledningen till varför du vill det.

  1) Rätten till tillgång

  Du har rätt att veta om vi bearbetar personuppgifter som har med dig att göra och få en kopia på dessa uppgifter om vi har för avseende att bearbeta dem. Vänligen ha i åtanke att vi bearbetar olika slags uppgifter och att lämna ut dessa uppgifter till den person som uppgifterna inte tillhör kan leda till problem för denne person. Därför måste du ge ytterligare bevis som styrker din identitet när du gör en sådan förfrågan.

  2) Rätten att korrigera de uppgifter vi har om dig

  Du har rätt att be om att de uppgifter vi har om dig ska ändras om uppgifterna är inkorrekta eller förlegade. Detta kan exempelvis vara om du har gift dig och ändrat efternamn, eller om du bytt adress.

  3) Rätten att radera de uppgifter vi har om dig (”Rätten att bli bortglömd”)

  Du har rätt att be os om att radera de uppgifter vi har om dig ifall det inte finns någon bra anledning för oss att fortsätta bearbeta den.

  Denna rätt är inte ett absolut faktum eftersom vi har juridiska skyldigheter att behålla personuppgifter, exempelvis för att bekämpa pengatvätt, brott etc. Om vi inte kan acceptera din förfrågan ger vi dig svar om det.

  4) Rätten att begränsa bearbetning

  Du kan be oss att sluta bearbeta uppgifter för särskilda syften eller som helhet. Vi kommer fortfarande spara dina uppgifter, men vi kommer inte använda den för dessa syften om du har en rimlig anledning. Observera att detta inte alltid gäller och sådana förfrågningar kan nekas.

  5) Rätten till dataportabilitet

  Vi ger dig en kopia på uppgifter i lättförståeligt format så att du kan använda dessa uppgifter till dina egna syften. Vi kan behöva ytterligare styrkande av din identitet med anledning av det som beskrivits ovan.

  6) Rätten att invända

  Du har rätt att invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter för marknadsföringssyften, eller i andra situationer då du anser att vi inte har juridiska grunder till att bearbeta dina uppgifter.

  7) Rätten att återkalla samtycke

  Om vi förlitar oss på ditt samtycke när vi bearbeta dina uppgifter har du rätten att återkalla ditt samtycke närsomhelst.

  Vi förlitar oss på dina uppgifter för att ge dig bäst möjliga upplevelse när du använder vå Hemsida. Om du beslutar dig för att begränsa bearbetningen av dina uppgifter kan det resultera i att vissa funktioner och tjänster på Hemsidan inte längre kommer vara tillgängliga för dig.

  9. Cookiepolicy

  Cookies är små textfiler som innehåller information. Dessa laddas ned och sparas på din enhet när du besöker Hemsidan. De används för det mesta för att förbättra din upplevelse av Hemsidan och för att försäkra att de funktioner som Hemsidan levererar används så effektivt som möjligt.

  Cookies kan utföra ett antal olika funktioner. Vissa är sessionsrelaterade och laddas ned för att endast sparas under den tiden du befinner dig på en specifik hemsida. De låter dig navigera mellan sidor på ett effektivt sätt och låter hemsidan komma ihåg vilka val du gjort. Det finns även beständiga cookies som sparas på din enhet och låter hemsidan komma ihåg dig som återkommande besökare.

  Vår hemsida använder cookies för att identifiera hur du navigerar på Hemsidan och för att förbättra din upplevelse av den samtidigt som de samla och delar uppgifter i syfte att förhindra bedrägeri och pengatvätt, för att identifiera oegentligheter och för att förhindra tillgång till ditt konto från en annan enhet.

  Du samtycker till att vi då och då kan placera cookies på din enhet för att spara en del uppgifter (exempelvis ditt namn, teknisk information om ditt lösenord, IP-adress), för att kunna identifiera dig som användare.

  Du kan i din webbläsare ändra inställningar för att blockera vissa eller alla cookies. För att göra det besöker du inställningarna i din webbläsare och följer instruktionerna där. Att blockera vissa cookies kan göra att vissa funktioner på Hemsidan inte längre blir tillgängliga för dig.

  Hemsidan använder följande cookies:

  _locale

  Kommer ihåg ditt språk

  gfrcoid

  Används för att kontrollera att användaren är behörig

  _auth

  Används för att kontrollera att användaren är behörig

  paseto

  Innehåller säkerhetskod

  _ga*,gid

  Google Analytics-cookies som du kan välja att inte ta del av genom att klicka på denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout och följa instruktionerna

  _ym*, metrika_enabled

  Yandex Metrica-cookies som du kan välja att inte ta del av genom att klicka på denna länk https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html och följa instruktionerna

  Vi använder cookies från tredjepart (Google Analytics och Yandex Metrica) för att få information om hur användare interagerar med Hemsidan. Detta görs för att vidareutveckla och förbättra kundens upplevelse och för att kunna ge optimerade tjänster.

  Du hittar mer information om cookies på www.allaboutcookies.org.

  10. Rätten att lämna ett klagomål

  Om du anser att vi har missbrukat hanteringen av dina uppgifter kan du skicka ett klagomål till vårt dataskyddsombud via e-post på support@gg.bet.

  Om du inte är nöjd med ditt svar eller anser att hur vi bearbetar dina uppgifter inte är i enlighet med rådande lagstiftning kan du skicka in ett klagomål till Ansvarig för skydd av personuppgifter i Cyperneller till relevanta dataskyddsorganisationer i det land du befinner dig.

  11. Förändringar av denna policy

  Vi kan ändra denna sekretesspolicy för att avspegla ändringar i lagstiftning eller i våra praktiker när det kommer till hanterandet av dina uppgifter.

  Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på hemsidan med ett giltighetsdatum för policyn. Om du inte godkänner de ändringar som gjorts i sådana uppdateringar bör du sluta skicka uppgifter till oss och sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter använda Hemsidan anses du ha accepterat ändringarna av vår sekretesspolicy.

  Om viktiga ändringar görs kommer du meddelas via e-post eller via andra kommunikationsvägar.

  Datum 24 maj 2018

  Support 24/7