เงื่อนไขโบนัสการเดิมพัน

1. กฎเหล่านี้ใช้กับเงินโบนัสเดิมพัน รายละเอียด เช่น ระยะเวลาโปรโมชัน ยอดเงินฝากขั้นต่ำ และจำนวนโบนัสจะระบุไว้ในการติดต่อทางอีเมลหรือหน้าโปรโมชัน

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับโบนัสการเดิมพันทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3. หากมีการให้รหัส รหัสจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเมื่อป้อนรหัสโปรโมชันก่อนที่จะทำการฝากเงินขั้นต่ำ และทำได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้ที่มีอีเมลที่ยืนยันแล้วเท่านั้น

4. คุณต้องทำรายการฝากเงินที่ตรงตามคุณสมบัติภายใน 14 วันหลังจากเปิดใช้งานรหัสโปรโมชั่น มิฉะนั้นแล้วโบนัสดังกล่าวจะหมดอายุ

5. โบนัสการเดิมพันทั้งหมดมาพร้อมกับข้อกำหนดการเดิมพัน 20 เท่าของจำนวนเครดิตภายใน 14 วัน หากไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดการเดิมพัน เราจะหักโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากการใช้โบนัสดังกล่าวออกจากยอดคงเหลือ

6. เดิมพันที่ตรงตามคุณสมบัติต้องเป็นเดิมพันซึ่งวางที่อัตราต่อรอง 1.75 ขึ้นไป ตัดสินผลแล้ว และเป็นประเภทที่เข้าเกณฑ์ อันได้แก่เดิมพันเดี่ยว

7. เงินโบนัสสามารถใช้เดิมพันได้เฉพาะเมื่อไม่มีเงินในยอดคงเหลือจริงเท่านั้น

8. ในกรณีที่มีการเดิมพันโดยการใช้ทั้งโบนัสและเงินจริง เราจะมอบเงินรางวัลที่ได้รับโดยเป็นไปตามสัดส่วนที่ใช้ โดยเงินรางวัลที่ได้รับจากโบนัสจะเพิ่มเข้าไปยังยอดโบนัสคงเหลือ ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจากเงินสดจะเพิ่มเข้าไปยังยอดเงินสดคงเหลือ

9. ในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนจะบรรลุเงื่อนไขการเดิมพัน จำนวนโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากโบนัสจะลดลงเหลือศูนย์

10. หากมีการเดิมพันโดยใช้ยอดโบนัสคงเหลือที่ต่อมาทำยอดกลับคืนได้ตามลำดับ (มีการแปลงเงินเป็นเงินจริง) เราก็จะไม่ดำเนินการคำนวณผลของเดิมพันดังกล่าวต่อไปอีก

11. เงินรางวัลสูงสุดที่สามารถถอนออกจากโบนัสการเดิมพันใด ๆ คือ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 50 ยูโร หรือ  จำนวนเงินที่เหลือจะถูกหักออกจากยอดเงินคงเหลือ

12. คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอทำรายการตามจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกจำนวน เครดิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับอัตราการแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯและอาจส่งผลต่อจำนวนเงินสุทธิ

13. GG.BET ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเพิกถอนหรือระงับโปรโมชันไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หรือทำให้ยอดโบนัสและเงินรางวัลที่ได้รับจากจำนวนโบนัสเป็นโมฆะ

14. คำขอถอนเงินไม่ว่ารายการใดก็ตามหลังใช้รหัสโปรโมชันนี้อาจต้องผ่านการตรวจสอบยืนยัน และหากไม่สำเร็จ เราอาจปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

15. GG.BET ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับข้อเสนอได้ทุกเมื่อ ตลอดจนยกเลิกยอดเงินคงเหลือโบนัสของผู้ใช้และเงินรางวัลใด ๆ ที่ได้รับจากการแปลงเงินโบนัส (นี่รวมถึงการใช้กลยุทธ์ใด ๆ ที่ใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดิมพันโบนัสและการใช้กลไกโบนัสในทางทุจริต)

16. ผู้ชนะทุกคนจะถูกตรวจสอบการเล่นเกม และการพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์จากหรือใช้โปรโมชันในทางที่ผิดจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์

17. โบนัสเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นที่สามารถใช้งานและเดิมพันได้พร้อมกัน การเปิดใช้งานโบนัสอย่างหนึ่ง จะเป็นการปิดการใช้งานโบนัสอย่างอื่นที่ใช้ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ