นโยบายการยกเลิก

เมื่อคุณยอมรับที่จะใช้บริการ การชำระเงินทั้งหมดของคุณจะทำผ่านผู้ให้บริการการชำระเงิน และไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเพิกถอนสินค้าที่ซื้อและ/หรือบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ หากคุณต้องการปฏิเสธการใช้บริการสำหรับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการในครั้งต่อไป หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บนเว็บไซต์ คุณสามารถปฏิเสธบริการผ่านออฟฟิศส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ได้

นอกจากนั้น การยอมรับข้อตกลงนี้ ถือว่าคุณได้ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เข้าใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่เสนอผ่านเว็บไซต์ปัจจุบัน ในกรณีที่คุณใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเสนอบริการเฉพาะบางอย่าง เช่น บริการเกม คุณให้คำมั่นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายว่าคุณมีอายุถึงหรือเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตามข้อกำหนดของประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของคุณ เพื่อที่จะสามารถใช้บริการปัจจุบันบนเว็บไซต์ได้ เมื่อเริ่มใช้บริการ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายเองว่าตนเองจะไม่ละเมิดข้อกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่คุณใช้บริการ และผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดดังกล่าว

คุณรับรู้และยอมรับว่าบัญชีของคุณไม่ใช่บัญชีธนาคาร และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการประกัน การันตี ค้ำประกัน หรือมิฉะนั้นแล้วไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันของธนาคารหรือระบบประกันอื่น ๆ นอกจากนี้ เงินจำนวนใดก็ตามที่คุณฝากไว้ในบัญชีของคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณอาจส่งคำขอถอนเงินจากบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ โดยมีข้อแม้ว่า:

  • การชำระเงินทั้งหมดต้องโอนไปยังบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และไม่มีการยกเลิกรายการใด ๆ
  • มีการดำเนินการตรวจสอบยืนยันอย่างถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนเทียบเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราเองสำหรับการถอนเงินที่ยังไม่ได้มีการนำไปใช้เล่น

หากจำนวนเงินที่ส่งคำขอมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐฯ (1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ขึ้นไป จะต้องมีการดำเนินกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้เล่น โดยคุณจะต้องส่งสำเนาหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเอกสารยืนยันตัวตนของคุณ อาทิ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนมาให้เรา

คุณสามารถปิดบังข้อมูลชุดและหมายเลขหนังสือเดินทางในภาพได้ หากคุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยบัตร คุณต้องส่งสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรนั้นให้เราด้วย ตัวเลข 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรต้องแสดงให้เห็น (หากคุณมีหมายเลขบัตรที่มีลายนูน โปรดทราบว่าจะต้องมองเห็นตัวเลขเดียวกันที่ด้านหน้าและด้านหลังบัตร) ส่วนรหัส CVV2 ต้องปกปิดไว้

ในกรณีที่มีการชำระเงินที่ส่อพิรุธหรือเป็นการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาหรือกิจกรรมการฉ้อโกงอื่นใดก็ตาม (รวมถึงการดึงเงินคืน หรือปรับคืนการชำระเงินอื่นใดก็ตาม) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะบล็อกบัญชีของคุณ ปรับคืนการเบิกจ่ายเงินใด ๆ ที่ได้ทำรายการไปแล้ว ตลอดจนเรียกเงินรางวัลใด ๆ กลับคืน

เรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงตัวแทนด้านเครดิตการเงิน) ให้ทราบถึงการฉ้อโกงการชำระเงิน หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ และอาจใช้บริการเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกชดเชยการชำระเงิน แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการใช้บัตรเครดิตใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะมีการรายงานว่าบัตรเครดิตใบดังกล่าวถูกขโมยหรือไม่ก็ตาม