ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บทนำ

1.1. เมื่อคุณเข้าใช้งานและเข้าชมส่วนหนึ่งส่วนใดของ GG.bet ("เว็บไซต์") หรือทำการเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ หมายความว่าคุณมีความเข้าใจ ยอมรับ และมีพันธะผูกพันโดย: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป นโยบายความเป็นส่วนตัว กฎการเดิมพัน ข้อกำหนดการเดิมพันโบนัส ข้อกำหนดโบนัสคาสิโน ข้อกำหนดโบนัสเกม Insta รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันต่าง ๆ กติกาของเกม โบนัสและข้อเสนอพิเศษที่อาจพบได้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นจะเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด" หากคุณไม่ตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดอย่าเปิดบัญชีหรือใช้งานเว็บไซต์ต่อ หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

2. คู่สัญญา

2.1. ผู้ดูแลการดำเนินงานของ GG.bet คือ Brivio Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐไซปรัสและมีสถานประกอบธุรกิจหลักตั้งอยู่ที่: Office 102, 12A Lekorpouzier, Limassol, Cyprus, หมายเลขทะเบียน: HE315596, หมายเลขผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 10315596B บริการพนันทั้งหมดได้รับอนุญาตจาก Invicta Networks (ใบอนุญาต 8048/JAZ) N.V., ที่อยู่: Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Curaçao, P.O. Box 422, หมายเลขทะเบียน: 123787 ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Brivio Limited คำว่า “เรา”, “ของเรา”, “พวกเรา” และ “บริษัท” จะหมายถึง Brivio Limited เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอื่นโดยเฉพาะ


3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

3.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ดัดแปลง อัปเดต และเปลี่ยนแปลงส่วนใดก็ตามของข้อกำหนดเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ ซึ่งรวมถึงสาเหตุทางด้านกฎหมาย พาณิชย์ หรือการบริการลูกค้า ข้อกำหนดฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุดจะเปิดให้เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ และจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เราเผยแพร่ข้อกำหนดดังกล่าว เราจะแจ้งให้ผู้เล่นทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติม การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงโดยการเผยแพร่ข้อกำหนดเวอร์ชันใหม่บนเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบัน และบริษัทขอแนะนำให้ผู้เล่นคอยติดตามการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดัดแปลงเว็บไซต์ บริการ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคุณลักษณะจำเพาะของระบบ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้บริการไม่ว่าในเวลาใดก็ตามและโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่คุณไม่อาจยอมรับได้ คุณสามารถที่จะยุติการใช้งานเว็บไซต์ หรือจะปิดบัญชีของคุณโดยการปฏิบัติตามวรรคที่ 12 ของข้อกำหนดก็ได้เช่นกัน ในกรณีที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไม่ว่าในส่วนใดหลังจากพ้นวันที่ซึ่งระบุไว้ว่าข้อกำหนดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ เราจะถือว่าคุณยอมรับว่าตนเองต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับปรับปรุงแก้ไข ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม การลบออก การแทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ต่อตัวตนของบริษัทในวรรคที่ 2.1 ของข้อกำหนด ไม่ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือได้หรือไม่ได้อ่านข้อกำหนดฉบับปรับปรุงแก้ไขก็ตาม

4. ข้อกำหนดทางกฎหมาย

4.1. ผู้ใดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดว่าสามารถให้ความยินยอมที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริการได้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลเขตใด ๆ โดยยึดเอาเกณฑ์ที่สูงกว่า (“มีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”) ห้ามใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการรายใดที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อกำหนดฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะร้องขอหลักฐานยืนยันอายุไม่ว่าในขั้นตอนใดก็ตาม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าผู้ใช้บริการไม่ใช่ผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและยกเว้นไม่ให้บุคคลดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ หากไม่มีการส่งมอบหลักฐานยืนยันอายุ หรือหากบริษัทตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลที่ใช้บริการมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

4.2. การพนันออนไลน์อาจไม่ถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลบางเขต คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถให้คำแนะนำหรือการรับประกันทางกฎหมายใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ และบริษัทขอไม่ให้การรับรองใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของบริการในเขตอำนาจศาลของคุณ การใช้บริการบนเว็บไซต์เป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว การสืบเสาะข้อมูลให้ชัดเจนว่าบริการถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณหรือไม่เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

4.3. บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดช่องทางให้คุณสามารถฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับรอง รับประกัน และยินยอมที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้บริการบนเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามกฎหมาย รัฐบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

4.4. บริษัทไม่อนุญาตให้มีการเปิดบัญชี หรือการฝากเงินใด ๆ หรือการใช้บัญชีโดยลูกค้าที่อยู่ในหรือมีถิ่นพำนักอาศัยถาวรอยู่ในอัฟกานิสถาน, อเมริกันซามัว, อารูบา, ออสเตรเลีย, โบแนเรอ, ไซปรัส, กือราเซา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ), เอธิโอเปีย, ฝรั่งเศส, บริเตนใหญ่, กายอานา, กวม, อิรัก, อิหร่าน, อิตาลี, อิสราเอล, เนเธอร์แลนด์, เฟรนช์เกีย, เฟรนช์โปลินีเซีย, ลาว, มอลตา, โปรตุเกส, ซามัว, ซาอุดีอาระเบีย, ซาบา, เซอร์เบีย, สิงคโปร์, สเปน, ซินต์มาร์เต็น, ซินต์เอิสตาซียึส, ซีเรีย, ศรีลังกา, ซูดาน, ยูกันดา, สหรัฐอเมริกา, วานูอาตู, ตรินิแดดและโตเบโก, ตุรกี, เยเมน บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงรายชื่อเขตอำนาจศาลนี้บ้างเป็นครั้งคราวโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชี หรือพยายามใช้บัญชีของคุณในกรณีที่คุณอยู่ในเขตอำนาจศาลนี้

4.5. คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์สำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมพึงชำระใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากรายได้ที่ได้รับผ่านการใช้งานเว็บไซต์ หากเงินรางวัลเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีในเขตอำนาจศาลของคุณ คุณต้องติดตามและยื่นรายงานเงินรางวัลที่ได้รับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

5. การเปิดบัญชีของคุณ

5.1. หากต้องการเปิดบัญชี (“บัญชีของคุณ”) เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ คุณควรระบุที่อยู่อีเมลของคุณ เลือกรหัสผ่านและกรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วน โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงชื่อ วันเดือนปีเกิด ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้แก่เรา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

5.2. เพื่อตรวจสอบการยืนยันตัวตนของคุณ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะร้องขอหลักฐานการยืนยันตัวตนที่ต้องการไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม หากคุณไม่สามารถมอบเอกสารยืนยันตัวตนดังกล่าว เราอาจระงับบัญชีของคุณได้

5.3. คุณรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณได้ระบุเกี่ยวกับตนเองเมื่อลงทะเบียนนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นความจริง และรับรองว่าจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวโดยการอัปเดตข้อมูลลงทะเบียนใด ๆ ก็ตามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที หากไม่เช่นนั้นแล้ว อาจส่งผลให้เกิดการปิดบัญชี การจำกัดการใช้บัญชี หรือธุรกรรมรายการใด ๆ เป็นโมฆะได้

5.4. หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ หรือหากคุณประสบกับปัญหาใดก็ตามระหว่างการลงทะเบียน คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนได้โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

5.5. คุณสามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ได้บัญชีเดียวเท่านั้น เราจะถือว่าบัญชีอื่นใดก็ตามที่คุณเปิดกับเว็บไซต์เป็น “บัญชีซ้ำซ้อน” เราอาจปิดบัญชีซ้ำซ้อนทั้งหมดทุกบัญชีได้ทันที และ:

5.5.1. ธุรกรรมทุกรายการที่ทำจากบัญชีซ้ำซ้อนอาจกลายเป็นโมฆะได้

5.5.2. เงินเดิมพันหรือเงินฝากทั้งหมดที่ดำเนินการโดยใช้บัญชีซ้ำซ้อนจะไม่ถูกส่งกลับคืนไปให้กับคุณ

5.5.3. ผลตอบแทน เงินรางวัล หรือโบนัสใด ๆ ก็ตามที่คุณได้รับหรือสั่งสมได้ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการใช้งานบัญชีซ้ำซ้อนอาจถูกริบจากคุณและอาจถูกเราเรียกร้องคืนได้ นอกจากนี้คุณจะต้องคืนเงินจำนวนใดก็ตามที่มีการถอนไปจากบัญชีซ้ำซ้อนให้กับเราเมื่อเราทวงถามถึงเงินจำนวนดังกล่าว

5.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองต้องแจ้งให้เราทราบถึงสถานะของตนเมื่อทำการลงทะเบียน คุณสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนของเราผ่านทางอีเมล [email protected] เพื่อแจ้งให้เราทราบหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหมายถึงปัจเจกบุคคลดังต่อไปนี้:

  • ประมุขของรัฐ ผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหรือสมาชิกองค์กรนิติบัญญัติที่คล้ายคลึงกัน
  • สมาชิกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลของพรรคการเมือง
  • สมาชิกของศาลสูงสุด สมาชิกของศาลรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานตุลาการระดับสูงหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เมื่อออกคำวินิจฉัยแล้วจะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อได้ ยกเว้นเพียงกรณีของพฤติการณ์พิเศษ
  • สมาชิกของศาลผู้สอบบัญชีหรือสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลาง
  • เอกอัครราชทูต อุปทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำกองทัพ
  • สมาชิกของหน่วยงานปกครอง บริหารจัดการ หรือควบคุมดูแลของรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และสมาชิกของคณะกรรมการหรือฝ่ายที่มีหน้าที่เทียบเท่ากันขององค์กรระหว่างประเทศ

5.6.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมดังที่กำหนดไว้ในข้อที่ 6.6 ของข้อกำหนดเหล่านี้

6. การตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณและข้อกำหนดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

6.1. สืบเนื่องจากสิทธิ์ที่คุณได้รับเพื่อใช้บริการต่าง ๆ คุณรับรอง รับประกัน ตกลง และยอมรับว่า:

6.1.1. คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสำหรับการพนันหรือกิจกรรมการเล่นเกมภายใต้กฎหมายหรือเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้กับคุณ

6.1.2. คุณเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของเงินในบัญชีของคุณ และข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมอบให้กับบริษัทระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามนับแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงรายละเอียดที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการฝากเงินใด ๆ นั้นเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนตรงกับชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ที่จะใช้เพื่อทำการฝากเงินหรือรับเงินในบัญชีของคุณ

6.1.3. คุณทราบดีว่าการเล่นพนันผ่านวิธีใด ๆ ในบริการของเรา ย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะสูญเสียเงิน และคุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์สำหรับการสูญเสียใด ๆ ดังกล่าว คุณยอมรับว่าการใช้บริการเป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นกับบริษัทเกี่ยวกับการสูญเสียของคุณ

6.1.4. คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการ กฎ และกระบวนการต่าง ๆ ของบริการและการพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป คุณเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบรายละเอียดของเดิมพันและเกมต่าง ๆ ให้แน่ใจว่าถูกต้อง คุณจะไม่กระทำการหรือแสดงความประพฤติใด ๆ ก็ตามที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท

6.2. เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนด หมายความว่าคุณอนุมัติให้เราดำเนินการตรวจสอบยืนยันใด ๆ ก็ตามที่เราอาจจำเป็นต้องทำ หรือที่บุคคลที่สาม (รวมถึงองค์กรที่มีอำนาจควบคุม) อาจกำหนดว่าต้องทำเพื่อยืนยันตัวตนและรายละเอียดการติดต่อของคุณ (“การตรวจสอบ”)

6.3. ในระหว่างการตรวจสอบนี้ เราอาจจำกัดไม่ให้คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีของคุณได้

6.4. หากข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณส่งมอบให้เราไม่เป็นความจริง คลาดเคลื่อน ชวนให้เข้าใจผิด หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะหมายความว่าคุณได้ฝ่าฝืนสัญญา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชีของคุณทันที โดยเราอาจตัดสินใจใช้มาตรการดำเนินการอื่นใดก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงห้ามไม่ให้คุณสามารถใช้บริการได้อีก

6.5 หากเราไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าผู้เล่นรายใดรายหนึ่งมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด เรามีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของผู้เล่นรายดังกล่าว หากผู้เล่นมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ณ ขณะที่ดำเนินธุรกรรมบนเว็บไซต์ เราสามารถใช้มาตรการดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:

6.5.1. บัญชีของคุณจะถูกปิด

6.5.2. ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ และเราจะคืนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ ที่คุณได้ฝากไว้

6.5.3. คุณจะได้รับเงินเดิมพันหรือเงินพนันใด ๆ ที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวคืน และ

6.5.4. เราจะริบเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่คุณสั่งสมได้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว และคุณจำเป็นต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้ถอนไปจากบัญชีของคุณให้กับเรา

6.6 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและลูกค้าจากเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง (ตัวอย่างเช่น เขตอำนาจศาลที่ปรากฏในรายชื่อประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หรือจากประเทศที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ) จะต้องผ่านมาตรการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติม ลูกค้าที่เข้าข่ายดังที่ว่าจำเป็นจะต้องส่งมอบเอกสารเพื่ออธิบายที่มาของรายได้ของตนเอง

6.7. เราอาจขอหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินของคุณ เพื่อที่จะตรวจสอบยืนยันแหล่งที่มาของเงิน เราอาจขอให้คุณส่งมอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรมการพนันของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลอย่างเช่นเงินเดือนและอาชีพของคุณ พร้อมเอกสารประกอบยืนยันตามความเกี่ยวข้อง อาทิ สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารของคุณ เป็นต้น

7. ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

7.1. หลังจากที่เปิดบัญชีของคุณแล้ว คุณจะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองแก่บุคคลอื่น หากคุณลืมหรือหารายละเอียดบัญชีของคุณไม่เจอ คุณสามารถกู้คืนรหัสผ่านของคุณได้โดยคลิกที่ลิงก์ “เตือนความจำรหัสผ่าน” ที่อยู่ด้านล่างหน้าต่างล็อกอิน

7.2. คุณเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการรักษารหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ และกิจกรรมใด ๆ ทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยังคงต้องเป็นผู้รับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณอันเนื่องมาจากตัวคุณเองหรือบุคคลที่สาม

7.3. คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดการขโมยหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่ากรณีใด หรือการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยอื่นใดก็ตาม หากมีการร้องขอ คุณยินยอมที่จะส่งมอบหลักฐานเกี่ยวกับการขโมยหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังที่ว่าให้แก่บริษัท บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณสืบเนื่องจากการที่มีผู้อื่นใช้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่

8. การฝากเงินและการถอนเงินไปยัง/จากบัญชีของคุณ

8.1. หากคุณมีความประสงค์ที่จะร่วมเดิมพันหรือเล่นเกมโดยใช้งานเว็บไซต์ คุณต้องฝากเงินใส่บัญชีของตัวเอง

8.2. คุณรับรองว่า:

8.2.1. เงินทั้งหมดที่คุณฝากใส่บัญชีของคุณไม่ด่างพร้อยเนื่องจากความไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ และที่สำคัญเป็นพิเศษคือไม่ได้มาจากแหล่งที่มาหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย

8.2.2. การชำระเงินทั้งหมดที่ทำรายการไปยังบัญชีของคุณได้ผ่านการอนุมัติ และคุณจะไม่พยายามปรับคืนการชำระเงินที่ได้ทำรายการไปยังบัญชีของคุณแล้ว หรือดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นผลสืบเนื่องให้บุคคลที่สามปรับคืนการชำระเงินเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดใดก็ตามอันชอบด้วยกฎหมาย

8.3. บริษัทไม่รับการฝากเงินที่ทำรายการโดยบุคคลที่สาม อันได้แก่เพื่อน ญาติพี่น้อง คู่ชีวิต สามีหรือภรรยา คุณต้องฝากเงินจากบัญชี/ระบบหรือบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนโดยใช้ชื่อของคุณเอง และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณนั้นใช้สำหรับการฝากเงินที่ทำรายการไปยังบัญชีของคุณเองเท่านั้น คุณยินยอมที่จะไม่ใช้รายละเอียดการชำระเงินของบุคคลที่สามในการถอนเงิน รวมทั้งจะไม่มอบรายละเอียดการชำระเงินของคุณเพื่อใช้ในการถอนเงินจากบัญชีของบุคคลที่สาม หากเราพบในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยว่ามีกรณีเช่นที่ว่านี้เกิดขึ้น เงินรางวัลทั้งหมดที่เว็บไซต์จะถูกริบและส่งกลับคืนไปยังบริษัท ส่วนบัญชีก็จะถูกบล็อก

8.4. หากต้องมีการโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อคืนเงินให้กับผู้เป็นเจ้าของโดยชอบ ผู้รับเงินจะเป็นผู้แบกรับค่าบริการทั้งหมดที่ธนาคารเรียกเก็บ

8.5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะจำกัดไม่ให้ถอนเงินฝาก/เงิน หากยังไม่ได้มีการนำเงินฝากหรือเงินดังกล่าวไปใช้ในการเล่นเกมหรือเดิมพันในเว็บไซต์ตามจำนวนที่บริษัทได้กำหนดเป็นเงื่อนไขเอาไว้ บริษัทจะกำหนดจำนวนตามเงื่อนไขที่ว่านี้ไปตามแต่ละกรณี และจะใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

8.6. เราไม่รับเงินสดที่มีการส่งมาให้เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือสถาบันทางการเงินที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อประมวลผลการชำระเงินที่ทำรายการจากคุณและที่ทำรายการให้คุณโดยเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของคุณ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ประมวลผลการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันทางการเงินที่เป็นบุคคลที่สามดังที่ว่า ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของข้อกำหนดฉบับนี้

8.7. เมื่อทำการฝากเงิน หมายความว่าคุณยินยอมที่จะไม่หรือไม่พยายามดึงเงินคืนไม่ว่าในกรณีใด และจะไม่ปฏิเสธหรือปรับคืนการชำระเงินที่คุณได้ทำรายการไปแล้ว อีกทั้งคุณจะชดใช้ให้กับบริษัทในกรณีที่คุณดึงเงินคืน ปฏิเสธ หรือปรับคืนการชำระเงินใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนชดใช้สำหรับการสูญเสียใด ๆ ของบริษัทอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว

8.8. ในกรณีที่มีการชำระเงินที่ส่อพิรุธหรือเป็นการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาหรือกิจกรรมการฉ้อโกงอื่นใดก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีของคุณ ปรับคืนการเบิกจ่ายเงินใด ๆ ที่ได้ทำรายการไปแล้ว ตลอดจนเรียกเงินรางวัลใด ๆ กลับคืน เรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการฉ้อโกงการชำระเงิน หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ และอาจใช้บริการเรียกเก็บเงินเพื่อเรียกชดเชยการชำระเงิน แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดต่อการใช้บัตรเครดิตใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะมีการรายงานว่าบัตรเครดิตใบดังกล่าวถูกขโมยหรือไม่ก็ตาม

8.9. เราอาจหักกลบลบเงินจำนวนใดๆ ที่คุณติดค้างเราออกจากยอดคงเหลือที่เป็นบวกใด ๆ ของคุณในเวลาใดก้ได้ หลังเราตัดสินผลการพนันหรือการเดิมพันใด ๆ ใหม่อีกครั้งสืบเนื่องจากประเด็นบัญชีซ้ำซ้อน การโกง การสมรู้ร่วมคิด การฉ้อโกง และกิจกรรมที่มีโทษทางอาญาหรือข้อผิดพลาด

8.10. คุณรับรู้และยอมรับว่าบัญชีของคุณไม่ใช่บัญชีธนาคาร และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการประกัน การันตี ค้ำประกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันของธนาคารหรือระบบประกันอื่น ๆ นอกจากนี้ เงินจำนวนใดก็ตามที่คุณฝากไว้ในบัญชีของคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ ทั้งสิ้น

8.11. คุณอาจส่งคำขอถอนเงินจากบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ โดยมีข้อแม้ว่า:

8.11.1. การชำระเงินทั้งหมดที่ทำรายการไปยังบัญชีของคุณได้ผ่านการยืนยันว่าชำระเรียบร้อยแล้ว ไม่มีรายการใดที่ถูกดึงเงินคืน ปรับคืน หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้ถูกยกเลิก

8.11.2. ดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ที่กล่าวถึงในวรรคที่ 6 ข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว

8.12. ข้อควรพิจารณาบางประการเมื่อทำการส่งคำขอถอนเงินมีดังนี้:

8.12.1. ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดในโปรไฟล์ของคุณให้ครบถ้วน

8.12.2. วิธีการถอนเงินจะต้องเป็นวิธีการเดียวกันกับที่ใช้ฝากเงิน

8.12.3. เราไม่สามารถให้ถอนเงินไปยังบัตรเครดิตของผู้เล่นของเราได้ตามระเบียบข้อบังคับของ MasterCard ดังนั้นการถอนเงินที่ฝากเข้ามาผ่านบัตร MasterCard จะใช้วิธีการชำระเงินอื่นแทน

8.12.4. หากจำนวนเงินที่ส่งคำขอมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐฯ (1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ขึ้นไป จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้เล่น โดยคุณจะต้องส่งสำเนาหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเอกสารยืนยันตัวตนของคุณมาให้เรา อาทิ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน คุณสามารถปิดบังข้อมูลชุดและหมายเลขหนังสือเดินทางในภาพได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจร้องขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

8.12.5. หากมีการโอนเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์ ขั้นตอนการถอนจะล่าช้าออกไป 2-3 สัปดาห์เนื่องจากการตรวจสอบการฉ้อโกง

8.13. เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนเทียบเท่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราสำหรับการถอนเงินที่ยังไม่ได้มีการนำไปใช้เล่น

8.14. เมื่อลูกค้าถอนเงินเป็นจำนวนไม่เกิน 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ เราจะจ่ายเงินไปยังบัญชีของลูกค้าในวันถัดจากวันที่ส่งคำขอเข้ามา ไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8.15. เมื่อลูกค้าถอนเงินเป็นจำนวน 300 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เราจะจ่ายเงินไปยังบัญชีของลูกค้าภายใน 5 วันนับจากวันที่ส่งคำขอเข้ามา ไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8.16. เมื่อลูกค้าถอนเงินเป็นจำนวน 2,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เราจะจ่ายเงินไปยังบัญชีของลูกค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งคำขอเข้ามา ไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

8.17. เมื่อลูกค้าถอนเงินเป็นจำนวนตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯขึ้นไป เราจะจ่ายเงินไปยังบัญชีของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งคำขอเข้ามา และไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งคำขอเข้ามา

8.18. สำหรับวิธีการถอนเงินอื่น ๆ คุณจะต้องเจรจากับฝ่ายบริหารงานของเว็บไซต์แยกต่างหาก

8.19. ในกรณีที่จำนวนเงินที่คุณขอถอนมีมูลค่าสูงกว่ายอดรวมทั้งหมดของเงินฝากของคุณอย่างน้อย 20 เท่า เราจะจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถถอนได้ไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินของคุณ) ต่อเดือน

8.20. โปรดอย่าลืมว่ามูลค่าของ BitCoin อาจมีความผันผวนสูงตามมูลค่าในตลาด

8.21. ยอดสูงสุดของธุรกรรมหนึ่งรายการคือ 9,000 ยูโรหรือเทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชี

9. การเดิมพันหรือการเล่นเกม

9.1. เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจว่าธุรกรรมใด ๆ ที่คุณทำรายการนั้นถูกต้องก่อนยืนยันการเดิมพัน

9.2. คุณสามารถเข้าถึงประวัติธุรกรรมของตนเองได้โดยคลิกที่ “แคชเชียร์” บนเว็บไซต์

9.3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ ที่คุณร้องขอ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่คุณจะได้รับการยืนยันจากเรา จะไม่ถือว่าเราได้ยอมรับธุรกรรมรายการใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับการยืนยันว่าเราได้ยอมรับธุรกรรมของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุน

9.4. คุณสามารถเดิมพันกับบริการโดยใช้เครดิตที่มีครอบครองอยู่ในบัญชีของคุณได้อย่างเดียวเท่านั้น

9.5. เงินรางวัลสูงสุดที่จะมีโอกาสได้รับจากการเดิมพันหนึ่งรายการคือ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชีของผู้ใช้ ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับอัตราต่อรองและจำนวนเงินรางวัลรวมที่มีโอกาสได้รับ ส่วนเงินรางวัลทั้งหมดที่มีมูลค่าสูงกว่าจำนวนนี้อาจถูกจำหน่ายได้

10. การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาญา

10.1. เราไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้และจะถือว่ามีความหมายเท่ากับการฝ่าฝืนข้อกำหนด:

10.1.1. การส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม

10.1.2. การใช้ข้อได้เปรียบหรือการกำหนดทิศทางอันไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากข้อบกพร่อง ช่องโหว่ หรือข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ของเรา การใช้ผู้เล่นที่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรือการแสวงหาประโยชน์จาก “ข้อผิดพลาด”

10.1.3. การดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ซึ่งรวมถึงการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา ถูกโคลน หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้รับอนุญาตเป็นแหล่งที่มาของเงินฝากภายในบัญชี

10.1.4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่มีความผิดทางอาญา ซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน ตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่มีผลสืบเนื่องให้ต้องรับผิดทางอาญา

10.1.5. การสมรู้ร่วมคิดหรือพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิด ตลอดจนมีเจตนาที่จะมีส่วนร่วมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในแผนการสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่นใดก็ตามในระหว่างเกมใด ๆ ที่คุณเล่นหรือจะเล่นบนเว็บไซต์

10.2. นอกจากนี้ ห้ามนำเงินที่ได้รับจากบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันได้แก่ โบนัส แต้ม ฯลฯ ไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าด้วยวิธีการใดทั้งสิ้น

10.3. บริษัทจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสมรู้ร่วมคิด หรือความพยายามใด ๆ ที่จะสมรู้ร่วมคิด ตลอดจนเพื่อตรวจหาการกระทำดังกล่าวและผู้เล่นที่กระทำการ และดำเนินการกับผู้เล่นรายนั้น ๆ ตามมาตรการที่ว่านี้ เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณหรือผู้เล่นรายอื่นใดอาจได้รับสืบเนื่องจากกิจกรรมที่เป็นการสมรู้ร่วมคิด ฉ้อโกง หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือจากการโกง การดำเนินการใด ๆ ของเราที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

10.4. หากคุณตั้งข้อสงสัยว่าผู้เล่นรายใดรายหนึ่งสมรู้ร่วมคิด โกง หรือดำเนินกิจกรรมฉ้อโกง คุณจะต้องรายงานข้อสงสัยดังกล่าวให้แก่เราผ่านทางอีเมลหรือแชทออนไลน์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความสมเหตุสมผล

10.5. หากบริษัทตั้งข้อสงสัยว่าคุณอาจกำลังมีส่วนในการกระทำหรือได้มีส่วนในการกระทำกิจกรรมฉ้อโกง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมการฟอกเงิน หรืออีกนัยหนึ่งคือความประพฤติที่เป็นการละเมิดข้อกำหนด เราอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณได้โดยทันที และ/หรืออาจบล็อกบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณถูกยุติหรือบล็อกภายใต้สถานการณ์เช่นที่ว่า บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้นในการที่จะคืนเงินจำนวนใดก็ตามที่อาจมีอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ บริษัทมีสิทธิ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการทางออนไลน์และธนาคารอื่น ๆ บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ให้ทราบเกี่ยวกับตัวตนของคุณ และกิจกรรมใด ๆ ที่ส่อพิรุธว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฉ้อโกง หรือไม่เหมาะควรของคุณ และคุณจะต้องร่วมมือกับบริษัทในการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ดังกล่าวอย่างเต็มที่

10.6. คุณจะต้องใช้บริการต่าง ๆ โดยมีความสุจริตใจต่อทั้งบริษัทและผู้เล่นรายอื่น ๆ ที่ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทลงความเห็นว่าคุณได้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยไม่สุจริตใจ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยุติบัญชีของคุณหรือบัญชีอื่นใดก็ตามที่คุณอาจได้เปิดไว้กับบริษัท และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยึดเงินทั้งหมดที่อยู่ภายในบัญชีดังกล่าว คุณสละสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ในอนาคตกับบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง มา ณ ที่นี้

11. กิจกรรมต้องห้ามอื่น ๆ

11.1. คุณจะต้องไม่ใช้ภาษาหรือภาพใด ๆ ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือก้าวร้าว ผรุสวาท ข่มขู่ คุกคาม หรือข่มเหงผู้อื่น ซึ่งรวมถึงผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะเช่นนี้กับพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานหรือสนับสนุนเว็บไซต์

11.2. คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือฟลัดเว็บไซต์ด้วยข้อมูลที่เป็นผลสืบเนื่องให้เว็บไซต์ทำงานผิดปกติ และจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การปล่อยหรือเผยแพร่ไวรัส หนอนไวรัส ระเบิดเวลา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ห้ามไม่ให้มีการส่งข้อมูลซ้ำ ๆ หรือ "สแปม" โดยเด็ดขาด คุณจะต้องไม่แทรกแซงหรือแก้ไขดัดแปลง ลบออก หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น

11.3. คุณจะใช้งานเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดทั้งสิ้น หากไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเราเสียก่อน

11.4. คุณจะต้องไม่พยายามให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จัดเก็บเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ผ่านการโจมตีให้เกิดการปฏิเสธให้บริการ หรือการโจมตีประเภทใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ เราจะรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ดังกล่าวไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ว่าโดยเปิดเผยตัวตนของคุณให้หน่วยงานทราบ ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนเช่นที่ว่า สิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะยุติลงทันที

11.5. เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการโจมตีให้เกิดการปฏิเสธให้บริการ ไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทางเทคโนโลยีที่อาจแพร่เข้าไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดสิ่งใด ๆ ที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์

11.6. ห้ามไม่ให้มีการขายหรือถ่ายโอนบัญชีระหว่างผู้เล่น หรือสูญเสียชิปหรือแพ้เกมโดยเจตนาเพื่อที่จะถ่ายโอนชิปไปยังผู้เล่นอีกราย การแพ้เกมหรือสูญเสียชิปโดยจงใจหมายถึงกรณีที่คุณเสียไพ่หรือแพ้เกมเพื่อที่จะถ่ายโอนเงินไปยังผู้ใช้อีกราย

12. ระยะเวลาและการยุติ

12.1. คุณสามารถยุติบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ได้โดยการส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected]

12.2. ก่อนที่คุณจะได้รับการยืนยันจากเราซึ่งระบุว่าเราได้ปิดบัญชีของคุณแล้ว คุณจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมใด ๆ ก็ตามในบัญชีของคุณนับตั้งแต่ตอนที่คุณส่งอีเมลมาให้เรา จนถึงตอนที่บริษัทยุติบัญชีของคุณ

12.3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะยกเลิกบัญชีของคุณ ในกรณีที่บัญชีของคุณถูกปิด ระงับ หรือยกเลิก เราจะไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นให้กับคุณ จะไม่มอบเครดิตอื่นใดให้กับคุณหรือแปลงเครดิตดังกล่าวเป็นเงินสดหรือการชดใช้ในรูปแบบอื่น ๆ และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกต่อไป

12.4. เมื่อมีการยุติบัญชีของคุณซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามที่ได้สั่งสมไว้ก่อนการยุติ คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายใดจะไม่มีภาระผูกพันอื่นใดต่ออีกฝ่ายภายใต้ข้อกำหนดนี้อีกต่อไป

12.5 บริษัทอาจยุติบัญชีของคุณ (รวมไปถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ:

12.5.1. หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราตัดสินใจที่จะล้มเลิกการให้บริการทั้งโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะกับคุณเป็นการเจาะจง

12.5.2. หากบัญชีของคุณมีความเชื่อมโยงไม่ว่าในทางใดก็ตามกับบัญชีใด ๆ ที่มีอยู่ที่ได้ถูกยุติ

12.5.3. หากบัญชีของคุณมีความเชื่อมโยงกับ หรือเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกบล็อกที่มีอยู่ เราอาจยุติบัญชีของคุณโดยไม่คำนึงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ดังที่ว่านี้ รวมทั้งรายละเอียดการลงทะเบียนที่ระบุไว้ในบัญชีดังกล่าว หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่เราเห็นว่าสมควร เว้นเสียแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอื่นภายในข้อกำหนดฉบับนี้ เมื่อบัญชีของคุณถูกยุติ คุณจะได้รับยอดคงเหลือใด ๆ ก็ตามในบัญชีของคุณคืนภายในเวลาที่สมเหตุสมผลนับจากตอนที่คุณร้องขอ ทั้งนี้เรามีสิทธิ์ที่จะหักยอดคงเหลือตามจำนวนเงินใด ๆ ที่คุณติดค้างเราได้ทุกเมื่อ

12.5.4. หากคุณพยายามที่จะควบคุมหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรหัสซอฟต์แวร์ให้แน่ชัด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการสมรู้ร่วมคิด

12.5.5. หากคุณแก้ไขดัดแปลงหรือพยายามแก้ไขดัดแปลงซอฟต์แวร์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

12.5.6. หากคุณกระทำผิดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เช่น พยายามเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเล่นเกมเหล่านี้ผิดกฎหมาย

12.5.7. หากคุณเผยแพร่ภาษาหรือเนื้อหาที่มีลักษณะหรืออาจจะมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท สร้างความขุ่นเคือง เหยียดเชื้อชาติ อันตราย หรือลามก

12.6. หากบัญชีของคุณคงสถานะไม่ใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เราอาจจะปิดหรือระงับบัญชีของคุณโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่มีการปิดบัญชีตามลักษณะที่ว่านี้ ข้อกำหนดจะยุติโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่วันที่การยุติบัญชีดังกล่าวมีผล

12.7. เมื่อมีการยุติบัญชีที่ไม่ใช้งานของคุณ เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณผ่านรายละเอียดการติดต่อของคุณ ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายยุติบัญชีตามลักษณะที่ว่านี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ยกเว้นเพียงกรณีที่อยู่ภายในขอบเขตซึ่งการปิดและยุติบัญชีเป็นไปตามวรรคที่ 10 (การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาญา) หรือวรรคที่ 17 (การฝ่าฝืนข้อกำหนด) ของข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณให้กับคุณ หากเราไม่สามารถระบุหาตัวคุณได้ เราจะโอนเงินดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการพนันที่เกี่ยวข้องหรือไปยังบริษัท

13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์

13.1. เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการใด ๆ ก็ตามที่เรานำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อเพื่อบำรุงรักษาเว็บไซต์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

14. ความล้มเหลวทางด้านไอที

14.1. เมื่อใดก็ตามที่เกิดข้อผิดพลาดของระบบ ข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่ไม่คาดคิดในซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เราใช้เพื่อดูแลการดำเนินงานของเว็บไซต์ เราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที เราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับความล้มเหลวทางด้านไอทีซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ หรือข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

15. ข้อผิดพลาดหรือการละเลย

15.1. สถานการณ์ที่เรารับเดิมพันหรือทำรายการชำระเงินเนื่องจากข้อผิดพลาดจากทางฝั่งบริษัทอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น เราอาจระบุข้อกำหนดใด ๆ ที่คลาดเคลื่อนของการเดิมพันทายผลเกมให้คุณ โดยมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดหรือข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล หรือสืบเนื่องจากการทำงานผิดปกติของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้เรายังอาจจ่ายเงินรางวัล/ผลตอบแทนให้คุณผิดจำนวน เนื่องจากข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยระบบอัตโนมัติ

15.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธ ยับยั้ง ยกเลิก หรือจำกัดการเดิมพันใด ๆ ก็ตาม

15.3. หากความผิดพลาดใด ๆ ของมนุษย์ หรือข้อบกพร่องใด ๆ การชำรุด หรือข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ หรือการที่ผลิตภัณฑ์เกมหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินงานตามกฎของเกมที่เกี่ยวข้อง (“ข้อผิดพลาด”) เป็นเหตุสืบเนื่องให้คุณได้รับเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามอย่างไม่สมควร บริษัทจะไม่ต้องรับผิดในการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวให้กับคุณ และคุณจะต้องแจ้งบริษัทให้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเช่นที่ว่าโดยทันที นอกจากนี้คุณยังยินยอมที่จะคืนเงินรางวัลใด ๆ ซึ่งเราอาจได้จ่ายให้คุณเนื่องด้วยข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดดังกล่าว

15.4. เราหรือพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์ของเราล้วนต่างไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงการสูญเสียเงินรางวัลอันสืบเนื่องมาจากข้อผิดพลาดจากเราหรือข้อผิดพลาดจากคุณ

15.5. บริษัท และผู้ได้รับอนุญาต ผู้แทนจำหน่าย บริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือของบริษัท ตลอดจนพนักงานและผู้อำนวยการและลูกจ้างทั้งหมดทุกรายจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดักรับหรือนำข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ผิด

16. การยกเว้นความรับผิดของเรา

16.1. คุณยอมรับว่าคุณสามารถเลือกได้โดยอิสระว่าจะใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์หรือไม่ โดยเป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

16.2. เราจะให้บริการเว็บไซต์ด้วยทักษะความชำนาญและความเอาใจใส่ที่สมเหตุสมผล และเป็นตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดอย่างชัดเจน เราไม่ให้คำมั่นสัญญาหรือคำรับประกันอื่นใดก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ และขอยกเว้นคำรับประกันโดยนัยทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องในส่วนนี้มา ณ ที่นี้

16.3. บริษัทจะไม่รับผิดตามสัญญา ตามฐานละเมิด ตามฐานประมาทเลินเล่อ หรือโดยประการอื่นสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูล กำไร ธุรกิจ โอกาส ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง ตลอดจนการหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียใด ๆ ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบัน โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในทางใดกับการที่คุณใช้ลิงก์ใดก็ตามที่มีอยู่บนเว็บไซต์ บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตใด ๆ ก็ตามที่มีลิงก์เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์หรือผ่านบริการ

17. การฝ่าฝืนข้อกำหนด

17.1. คุณจำเป็นจะต้องชดเชยเต็มจำนวนสำหรับข้อเรียกร้อง ความรับผิด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ และค่าธรรมเนียมอื่นใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนด

17.2. เมื่อเราทวงถาม คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน แก้ต่าง และยกเว้นให้บริษัท พาร์ทเนอร์แบบไวท์เลเบลของบริษัท ตลอดจนบริษัทและพนักงาน ผู้อำนวยการ และลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวไม่ต้องรับผิดจากข้อเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมอื่นใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก:

17.2.1. การที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

17.2.2. การที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

17.2.3. การที่คุณใช้บริการ หรือการที่บุคคลอื่นใดก็ตามที่เข้าถึงบริการด้วยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้ของคุณใช้บริการ ไม่ว่าจะได้รับอนุมัติจากคุณหรือไม่ หรือ

17.2.4. การรับเงินรางวัลใด ๆ

17.3. ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดอย่างร้ายแรง เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ (แต่ไม่จำเป็นต้อง):

17.3.1. แจ้งให้คุณทราบว่าคุณกำลังละเมิดข้อกำหนดและบังคับให้คุณยุติการละเมิด

17.3.2. ระงับบัญชีของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเดิมพันหรือเล่นเกมบนเว็บไซต์ได้

17.3.3. ปิดบัญชีของคุณโดยที่เราจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

17.3.4. ถอนเงินเบิกจ่าย โบนัส หรือเงินรางวัลใด ๆ ตามจำนวนที่คุณได้รับสืบเนื่องมาจากการละเมิดที่ร้ายแรงไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากบัญชีของคุณ

17.4. เรามีสิทธิ์ที่จะปิดใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดก็ตามของข้อกำหนด

18. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

18.1. เนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือที่บริษัทใช้ภายใต้การอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์บุคคลที่สาม เราอนุญาตให้ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได้ไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องเดียวเท่านั้น และสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเดียวเท่านั้น

18.2. การใช้งานเว็บไซต์ไม่ใช่การมอบส่วนหนึ่งส่วนใดของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทหรือบุคคลที่สามใด ๆ เป็นเจ้าของให้แก่ผู้ใช้รายหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

18.3. ห้ามไม่ให้มีการใช้หรือทำซ้ำชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ใด ๆ หรือชิ้นงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด

18.4. คุณจะเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่สืบเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจกรรมที่ต้องห้ามใด ๆ คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีเมื่อรับรู้ว่ามีบุคคลใด ๆ ดำเนินกิจกรรมที่ต้องห้ามไม่ว่ากิจกรรมใดก็ตาม และจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทตามความสมเหตุสมผลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงใด ๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการหลังจากได้รับทราบข้อมูลที่คุณส่งมอบให้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

19. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

19.1. เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในส่วนของวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมระหว่างที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ไปใช้ ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับภาระผูกพันต่าง ๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะใช้แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้

19.2. เมื่อส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เรา หมายความว่าคุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว ตลอดจนเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันเชิงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

19.3. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่ผู้อื่น ยกเว้นเพียงบุคคลที่สามและลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อที่จะให้บริการคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ


19.4. เราจะเก็บรักษาสำเนาการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของคุณกับเราเอาไว้ เพื่อให้บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับจากคุณมีความถูกต้องแม่นยำเสมอ

20. การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์

20.1. บริษัทใช้ “คุกกี้” เพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันการทำงานบางประการของเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ คุกกี้หมายถึงไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ระบบจะนำไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ ไฟล์ดังกล่าวจะช่วยให้เราจดจำคุณได้ในกรณีที่คุณกลับเข้ามายังเว็บไซต์อีกครั้ง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือการควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.aboutcookies.org โปรดทราบว่าหากคุณลบหรือปิดใช้คุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วนหรือใช้ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ได้

21. การร้องเรียนและการบอกกล่าว

21.1. หากคุณมีความประสงค์ที่จะส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ ขั้นตอนแรกที่คุณควรดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คือติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนของคุณไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุน

21.2. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ คุณยอมรับว่าเราจะใช้ข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักฐานชี้ขาดสำหรับการตัดสินผลของข้อเรียกร้องใด ๆ ก็ตาม

22. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

22.1. บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือ ความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย สงคราม ความวุ่นวายในบ้านเมือง การหยุดชะงักของเครือข่ายหรือบริการติดต่อสื่อสารสาธารณะ ข้อพิพาทแรงงาน หรือการโจมตีในรูปแบบ DDOS และการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ (“เหตุสุดวิสัย”)

22.2. ตลอดระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยยังคงดำเนินอยู่ ให้ถือว่าระงับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราไว้ชั่วคราว รวมทั้งยืดขยายเวลาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราออกไปตามช่วงเวลาดังกล่าว เราจะพยายามตามความสมเหตุสมผลในการที่จะยุติเหตุสุดวิสัย หรือค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่บริษัทสามารถใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันแม้ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นก็ตามที

23. การสละสิทธิ์

23.1. หากเราไม่สามารถกำชับให้คุณปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ก็ตามของคุณอย่างเคร่งครัดได้ หรือหากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ใดหรือการเยียวยาใดก็ตามที่เราพึงมี จะไม่ได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าว และจะไม่ได้หมายความว่าคุณพ้นจากข้อกำหนดที่จะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าว

23.2. การที่เราสละสิทธิ์เรียกร้องว่าด้วยการผิดสัญญาใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์เรียกร้องว่าด้วยการผิดสัญญาอื่น ๆ ที่ตามมา การสละสิทธิ์ในบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดของเราจะไม่ถือว่ามีผล เว้นเสียแต่ว่าได้ระบุอย่างชัดแจ้งไว้ว่าเป็นการสละสิทธิ์ รวมทั้งได้มีการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อความข้างต้น

24. การแยกออกจากกันได้

24.1. หากตัดสินได้ว่าข้อกำหนดใด ๆ ก็ตามไม่มีผลบังคับ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าตามขอบเขตใด ให้แยกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือบทบัญญัติดังกล่าวตามขอบเขตดังที่ว่าออกจากข้อกำหนด เงื่อนไข และบทบัญญัติที่เหลือ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับต่อไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในกรณีเช่นนี้ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ถือว่าไม่มีผลบังคับหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามความสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับใกล้เคียงกับเจตนาดั้งเดิมของเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

25. ลิงก์

25.1. ในเว็บไซต์อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยเช่นกัน บริษัทจะไม่รับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ หรือการดำเนินการหรือการละเลยของผู้ครอบครองเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสำหรับเนื้อหาของโฆษณาและสปอนเซอร์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์เหล่านั้น ไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ มีให้ไว้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น คุณใช้ลิงก์ต่าง ๆ ดังกล่าวบนความเสี่ยงของคุณเอง

26. รหัสโปรโมชัน

26.1. รหัสโปรโมชัน (รหัสที่สามารถแลกใช้ได้) - รหัสตัวเลขผสมตัวอักษรที่ไม่ซ้ำกันและที่ผู้เล่นสามารถแลกใช้ในโปรไฟล์ของตนเองเพื่อรับของขวัญ ตัวอย่างเช่น โบนัสเงินฝาก

26.2. คุณจะไม่สามารถแลกใช้รหัสได้หากไม่มีการยืนยันอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน

26.3. สำหรับข้อเสนอเงินฝากที่มาพร้อมกับรหัสโปรโมชัน ผู้เล่นจะต้องเปิดใช้งานรหัสดังกล่าวก่อนจะฝากเงิน ใช้รหัสได้กับการฝากเงินครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือการฝากเงินครั้งแรกหลังแลกใช้รหัส (เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดของโปรโมชันดังกล่าว)

26.4. ห้ามไม่ให้มีการแลกใช้รหัสโปรโมชันหลายรหัสสำหรับการฝากเงินรายการเดียว การดำเนินการเช่นนี้จะถือว่าเป็นการใช้นโยบายโบนัสของเว็บไซต์ในทางที่ผิด ในกรณีที่มีการแลกใช้รหัสโปรโมชันหลายรหัส เราจะถอนเงินโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของคุณและอาจจะบล็อกบัญชีของคุณ

27. โปรแกรมโบนัสจากพันธมิตร

27.1 เงื่อนไขของโปรแกรมจะมีผลเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้เท่านั้น

27.2 เงื่อนไขโปรโมชันของโปรแกรมจะมีผลใช้งานกับบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่สมัครใช้งานผ่านลิงก์แนะนำที่เฉพาะเจาะจงที่พาร์ทเนอร์ของเราเผยแพร่ไว้ และจะต้องเป็นบัญชีซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเท่านั้น

27.3 คุณต้องทำรายการฝากเงินที่ตรงตามคุณสมบัติภายใน 14 วันหลังสมัครใช้งาน มิฉะนั้นแล้วโบนัสดังกล่าวจะหมดอายุ

27.4 ข้อกำหนดการพนันเพื่อให้แลกเปลี่ยนจำนวนโบนัสเป็นเงินสดได้คือ 14 เท่าของจำนวนโบนัสภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับโบนัสจำนวนดังกล่าว

27.5 หากไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดการเดิมพันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะหักโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากการใช้โบนัสดังกล่าวจากยอดคงเหลือ

27.6 เดิมพันที่ตรงตามคุณสมบัติต้องเป็นเดิมพันซึ่งวางที่อัตราต่อรอง 1.75 ขึ้นไป ตัดสินผลแล้ว และเป็นประเภทที่เข้าเกณฑ์ อันได้แก่เดิมพันเดี่ยว

27.7 จำนวนเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำที่ตรงตามคุณสมบัติคือ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 10 ยูโร, 600 รูเบิลรัสเซีย คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอทำรายการตามจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกจำนวน ในกรณีที่มีการเดิมพันโดยการใช้ทั้งโบนัสและเงินจริง เราจะมอบเงินรางวัลที่ได้รับโดยเป็นไปตามสัดส่วนที่ใช้ โดยเงินรางวัลที่ได้รับจากโบนัสจะเพิ่มเข้าไปยังยอดโบนัสคงเหลือ ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจากเงินสดจะเพิ่มเข้าไปยังยอดเงินสดคงเหลือ

27.8 จำนวนโบนัสสูงสุดที่จะได้รับคือ 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 15 ยูโร, 900 รูเบิลรัสเซีย และจำนวนเงินรางวัลสูงสุดที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้คือ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 50 ยูโร, 3,000 รูเบิลรัสเซีย หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชีของคุณ ส่วนจำนวนที่เหลือจะหักจากยอดคงเหลือ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อขอทำรายการตามจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกจำนวน

27.9 ในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนจะบรรลุเงื่อนไขการพนัน จำนวนโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากโบนัสจะลดลงเหลือศูนย์

27.10 GG.Bet ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือระงับโปรโมชันไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หรือทำให้เงินรางวัลจากจำนวนโบนัสเป็นโมฆะ

27.11 คำขอถอนเงินไม่ว่ารายการใดก็ตามอาจต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันตัวตนและอายุ และหากไม่สำเร็จ เราอาจปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

27.12 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการทบทวนแก้ไขได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

28. รหัสโบนัส "100% เมื่อฝากเงินสูงสุด 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ"

28.1. ข้อกำหนดการพนันสำหรับการถอนโบนัสเป็นเงินสดได้คือ 28 เท่าของจำนวนโบนัสภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับโบนัสจำนวนดังกล่าว

28.2. หากไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดการเดิมพันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ เราจะหักโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้จากการใช้โบนัสดังกล่าวจากยอดคงเหลือ

28.3. เดิมพันที่ตรงตามคุณสมบัติต้องเป็นเดิมพันซึ่งวางที่อัตราต่อรอง 1.75 ขึ้นไป ตัดสินผลแล้ว และเป็นประเภทที่เข้าเกณฑ์ อันได้แก่เดิมพันเดี่ยว

28.4. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ตรงตามคุณสมบัติคือ: 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 5 ยูโร และ 300 รูเบิลรัสเซีย

28.5. เกณฑ์คุณสมบัติในการพนันจะเริ่มมีผลก็ต่อเมื่อมีการใช้โบนัสหรือยอดคงเหลือจริง

28.6. ในกรณีที่มีการเดิมพันโดยการใช้ทั้งโบนัสและเงินจริง เราจะมอบเงินรางวัลที่ได้รับโดยเป็นไปตามสัดส่วนที่ใช้ โดยเงินรางวัลที่ได้รับจากโบนัสจะเพิ่มเข้าไปยังยอดโบนัสคงเหลือ ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจากเงินสดจะเพิ่มเข้าไปยังยอดเงินสดคงเหลือ

28.7. จำนวนโบนัสสูงสุดที่จะได้รับคือ: 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 50 ยูโร และ 3,000 รูเบิลรัสเซีย

28.8. ในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนจะบรรลุเงื่อนไขการพนัน จำนวนโบนัสและเงินรางวัลใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากโบนัสจะลดลงเหลือศูนย์

28.9. จำนวนเงินรางวัลสูงสุดที่สามารถถอนเป็นเงินสดได้จากข้อเสนอโบนัสทั้งหมดคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ, 50 ยูโร, 3,000 รูเบิลรัสเซีย หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินของบัญชีของคุณ ส่วนจำนวนที่เหลือจะหักจากยอดคงเหลือ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอทำรายการตามจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้ทุกจำนวน

28.10. GG.Bet ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเพิกถอนหรือระงับโปรโมชันไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หรือทำให้เงินรางวัลจากจำนวนโบนัสเป็นโมฆะ

28.11. คำขอถอนเงินไม่ว่ารายการใดก็ตามหลังใช้รหัสโปรโมชันนี้อาจต้องผ่านการตรวจสอบยืนยัน และหากไม่สำเร็จ เราอาจปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้

29. นโยบายการคืนเงิน

29.1. ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำรายการบนเว็บไซต์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนเงินได้ เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอื่นในเนื้อหาที่สรุปไว้ในข้อ 29 ด้านล่าง

29.2. เราจะคืนเงินเฉพาะในสถานการณ์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:
29.2.1. คุณระบุจำนวนการชำระเงินผิดพลาด หรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขณะประมวลผลการชำระเงินของคุณ
29.2.2. คุณดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันเสร็จสิ้นแล้ว
29.2.3. คุณไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
29.2.4. คุณยังไม่ได้ทำการฝากเงิน หากคุณได้เดิมพันหรือเล่นเกมหลังจากที่ทำการฝากเงินแล้ว เราจะไม่คืนเงินให้กับคุณ

29.3. หากคุณยังดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันไม่เสร็จสิ้น คุณจำเป็นจะต้องส่งเอกสารเข้ามาเพื่อดำเนินขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้ส่งคำขอคืนเงิน หากคุณยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบยืนยัน คุณจะไม่ได้สามารถขอรับเงินคืนได้

29.4. เราสามารถคืนเงินไปยังบัตร/วิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการชำระเงินแต่เดิมเท่านั้น หากเราไม่สามารถคืนเงินไปยังบัตร/วิธีการชำระเงินดังกล่าวได้ คุณต้องส่งรายละเอียดของบัตร/วิธีการชำระเงินอื่นเข้ามาให้เราดำเนินการตรวจสอบยืนยันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โปรดทราบว่าบัตร/วิธีการชำระเงินทั้งสองจะต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันและออกโดยใช้ชื่อของคุณ

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 24/7