no-code-promo

Một nhiệm vụ tuyệt vời!

Bạn thấy chú gà trên trang web của chúng tôi chứ? Hãy làm theo nó và tham gia nhiệm vụ!

Chắc chắn đó là một chú gà ấn tượng, nhưng nó không thể làm một mình, và nó cần bạn giúp đỡ! Hãy hoàn thành nhiệm vụ và giúp đỡ chú gà may mắn này nhé!

1. Nhiệm vụ bao gồm bốn giai đoạn:

 • 18.07 - 28.07
 • 29.07 - 08.08
 • 09.08 - 19.08
 • 20.08 - 31.08

Để tham gia, bạn chỉ cần kích hoạt phần thưởng trong menu hồ sơ của bạn và thực hiện các điều khoản của chương trình khuyến mãi trong khung thời gian.

2. Các khoảng thời gian cho mỗi phần thưởng:

18.07 - 28.07
Nạp một khoản tiền có giá trị ít nhất là 10 US$ và nhận bảo hiểm cho một cược lên đến 10 US$. Chỉ có các cược đơn có tỷ lệ cược từ 1,75 trở lên và các cược xâu có từ ba sự kiện trở lên và có tổng tỷ lệ cược là 2,60, được đặt vào Dota2, CS:GO, Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite, Valorant, Bóng rổ thể thao điện tử, và Bóng đá thể thao điện tử mới đủ điều kiện nhận phần thưởng này.
29.07 - 08.08
Nạp các khoản tiền có tổng giá trị ít nhất là 300 US$ và nhận một cược miễn phí trị giá 30 US$.
09.08 - 19.0
Nạp một khoản tiền có giá trị ít nhất là 20 US$ và nhận hoàn tiền 20% cho Dota 2, CS: GO, Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite, và Valorant. Chỉ có các cược đơn có tỷ lệ cược từ 1,75 trở lên mới đủ điều kiện nhận phần thưởng này.
20.08 - 31.08
Nạp một khoản tiền có giá trị ít nhất là 15 US$ và nhận tiền thưởng +30% cho cược thắng của bạn. Chỉ có các cược đơn có tỷ lệ cược từ 1,75 trở lên và được đặt vào Dota 2, CS: GO, Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite, và Valorant mới đủ điều kiện nhận phần thưởng này.

Việc giúp đỡ chú gà thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa, và nó sẽ cảm ơn bạn bằng một phần thưởng!

Kích hoạt

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Chương trình khuyến mãi này sẽ áp dụng từ ngày 18.07 đến 31.08 dành cho những khách hàng đã xác nhận địa chỉ email. Mỗi khoảng thời gian bắt đầu lúc 00:00 UTC và kết thúc lúc 23:59 UTC

2. Khi bạn đã kích hoạt phần thưởng trong tài khoản của bạn (Khuyến Mại -> Tiền thưởng thể thao của tôi -> Kích hoạt), bạn cần phải thực hiện các điều khoản của chương trình khuyến mãi. Cần kích hoạt phần thưởng riêng cho từng khoảng thời gian.

3. Bảo hiểm cược:

 • Số tiền nạp tối thiểu để nhận phần thưởng này là 10 US$;
 • Số tiền đặt cược tối đa là 10 US$. Mỗi cược phải là một cược đơn có tỷ lệ cược không dưới 1,75 hoặc một cược xiên có ba sự kiện trở lên và tổng tỷ lệ cược từ 2,60 trở lên;
 • Cược phải được đặt bằng tiền thật vào các môn thể thao điện tử sau: Dota 2, CS:GO, Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite, Valorant, Bóng rổ thể thao điện tử, và Bóng đá thể thao điện tử ;
 • Bảo hiểm áp dụng cho cược đầu tiên và chỉ dành cho cược bạn đặt sau khi đã kích hoạt phần thưởng và nạp tiền;
 • Để rút tiền từ số dư tiền thưởng của bạn và/hoặc bất kỳ khoản tiền thắng nào kiếm được từ việc sử dụng tiền thưởng, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng, bạn phải đặt cược với tổng số tiền đặt cược ít nhất là gấp đôi số tiền thưởng.;
 • Chỉ có thể đặt cược tiền thưởng trong các cược đơn được thanh toán với tỷ lệ cược là 1,75;
 • Nếu không hoàn thành yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng này trong khung thời gian đã chỉ định, số dư tiền thưởng của bạn sẽ bị xóa cùng với bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Số tiền thực tối đa bạn có thể nhận được sau khi quy đổi tiền thưởng sẽ bằng giá trị tiền thưởng bạn đã nhận được ban đầu sau khi nạp tiền. Mọi khoản tiền còn lại sẽ bị xóa khỏi số dư của bạn;
 • Bạn chỉ có thể đặt cược bằng tiền thưởng khi số dư thực của bạn trống;
 • Tiền thắng cược từ các cược được đặt bằng cả tiền thưởng và tiền thật sẽ được phân phối theo tỷ lệ. Tiền thắng cược từ các cược đặt bằng tiền thưởng sẽ được ghi có vào số dư tiền thưởng, còn tiền thắng cược từ các cược đặt bằng tiền thật sẽ được ghi có vào tài khoản chính của bạn;
 • Nếu bạn rút bất kỳ khoản tiền nào từ số dư chính của bạn, mọi khoản tiền thưởng chưa được đặt cược sẽ bị xóa.

4. Cược miễn phí khi nạp tiền:

 • Số tiền cược miễn phí là 30 US$;
 • Tổng số tiền nạp tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện nhận một cược miễn phí là 300 US$;
 • Bạn có thể đặt cược miễn phí một lần, với số tiền đặt cược được chỉ định trong các điều khoản và điều kiện này;
 • Bạn có thể thêm cược miễn phí vào một phiếu cược sau khi bạn đã thêm một cược đáp ứng các điều khoản của chương trình khuyến mãi;
 • Nếu cược của bạn thua, số tiền đặt cược sẽ không được ghi có vào số dư tiền thưởng của bạn;
 • Nếu cược của bạn thắng, tiền thắng cược sẽ được ghi có vào số dư tiền thưởng của bạn, trừ đi số tiền đặt cược, với yêu cầu đặt cược х4;
 • Để rút tiền từ số dư tiền thưởng của bạn và/hoặc bất kỳ khoản tiền thắng nào kiếm được từ việc sử dụng tiền thưởng, trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng, bạn phải đặt các cược đơn có tỷ lệ cược từ 1,75 trở lên với tổng số tiền đặt cược ít nhất là gấp bốn lần số tiền thưởng;
 • Số tiền thực tối đa bạn có thể nhận được sau khi quy đổi tiền thưởng sẽ bằng giá trị của cược miễn phí mà bạn đã nhận được.

5. Hoàn trả tiền cược:

 • Số tiền nạp tối thiểu để nhận phần thưởng này là 20 US$;
 • Hoàn tiền có sẵn cho các cược đơn đã thanh toán với tỷ lệ cược từ 1,75 trở lên, được đặt sau khi kích hoạt tiền thưởng;
 • Hoàn tiền chỉ được ghi có cho các cược đặt bằng tiền thật;
 • Số tiền hoàn tối đa có thể được trao là 100 US$;
 • Khuyến mãi này có sẵn cho các sự kiện trực tiếp và các sự kiện trước trận đấu trong các trò chơi sau: Dota 2, CS:GO, Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite, và Valorant;
 • Số tiền hoàn là 20% tổng số tiền cược bạn bị thua trong mỗi khoảng thời gian của chương trình khuyến mãi. Tổng số tiền cược bị thua được định nghĩa là số tiền đặt cược đáp ứng các điều khoản của chương trình khuyến mãi và được đặt trong các cược và đã được thanh toán trong thời gian khuyến mãi, trừ đi bất kỳ khoản tiền thắng cược nào từ các cược đó. Mọi khoản tiền được ghi có sẽ được chuyển đổi thành USD. Điều này có thể ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng được ghi có. Số tiền hoàn sẽ được ghi có vào số dư tiền thưởng của bạn;
 • Để rút tiền từ số dư tiền thưởng của bạn và/hoặc bất kỳ khoản tiền thắng nào kiếm được từ việc sử dụng tiền thưởng, trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng, bạn phải đặt cược với tổng số tiền đặt cược ít nhất là gấp 5 lần số tiền thưởng.

6. Tiền thưởng cho một cược thắng:

 • Tiền thưởng sẽ được thêm vào cược đầu tiên và chỉ dành cho cược bạn đặt sau khi đã kích hoạt tiền thưởng;
 • Số tiền nạp tối thiểu sau khi kích hoạt tiền thưởng là 15 US$;
 • Số tiền đặt cược tối đa là 100 US$;
 • Mọi khoản tiền thắng cược sẽ được thêm vào một cược đặt vào các trò chơi sau: Dota 2, CS:GO, Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite, và Valorant;
 • 30% số tiền thắng cược sẽ được ghi có vào tài khoản chính của bạn.
 • Số tiền thưởng tối đa được trao là: 30 US$

7. Bạn chỉ có thể đặt cược bằng cách sử dụng tiền thưởng khi số dư thực của bạn trống.

8. Tiền thắng từ các cược được đặt bằng tiền thưởng và tiền thực sẽ được phân phối theo tỷ lệ. Tiền thắng từ các cược được đặt bằng tiền thưởng sẽ được ghi có vào số dư tiền thưởng, còn tiền thắng từ các cược được đặt bằng tiền thật sẽ được ghi có vào tài khoản chính..

9. Nếu bạn rút bất kỳ khoản tiền nào từ số dư chính, mọi khoản tiền thưởng chưa được đặt cược sẽ bị xóa.

10. Bạn có thể xác định số tiền chính xác bằng đơn vị tiền tệ của bạn bằng cách liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng. Mọi khoản tiền được ghi có sẽ được chuyển đổi thành USD. Điều này có thể ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng được ghi có.

11. GG.BET có quyền chấm dứt hoặc tạm dừng chương trình khuyến mãi này bất kỳ lúc nào và làm vô hiệu số dư tiền thưởng của khách hàng cũng như bất kỳ khoản tiền thắng cược nào kiếm được từ việc sử dụng tiền thưởng.

12. Để rút tiền thực kiếm được khi đặt cược tiền thưởng, bạn có thể cần phải hoàn thành xác minh danh tính. Nếu bạn không hoàn thành xác minh danh tính thành công, yêu cầu rút tiền của bạn sẽ bị từ chối.

13. Các điều khoản và điều kiện có thể được xem xét và thay đổi bất cứ lúc nào trong thời gian chương trình khuyến mãi.

14. GG.BET có quyền kiểm tra lịch sử chơi trò chơi của những người tham gia chương trình khuyến mãi này. Mọi nỗ lực lạm dụng chương trình khuyến mãi này có thể dẫn đến việc khách hàng vi phạm bị loại.

15. Bạn chỉ có thể có một phần thưởng hoạt động tại một thời điểm. Cược chỉ có thể tính vào yêu cầu đặt cược của một phần thưởng tại một thời điểm. Khi bạn kích hoạt bất kỳ phần thưởng nào, phần thưởng trước đó sẽ tự động bị hủy kích hoạt.