no-code-promo

Đừng bỏ lỡ các khoản tiền thưởng của bạn!

Chào đón mùa hè với các khoản tiền thưởng siêu khủng!

Để nhận các khoản tiền thưởng đó, vui lòng thực hiện các điều kiện sau:

 • 1. Kích hoạt tiền thưởng trong menu hồ sơ trong thời gian khuyến mãi
 • 2. Nạp tiền vào tài khoản với số tiền nhiều hơn 5 US$
 • 3. Nhận tiền thưởng cho ba giai đoạn khuyến mãi:
  • Giai đoạn 1: 23.05.22-01.06.22 - Tiền thưởng 100% cho ba khoản tiền nạp
  • Giai đoạn 2: 02.06.22-11.06.22 - Tiền thưởng 110% cho ba khoản tiền nạp
  • Giai đoạn 3: 12.06.22-23.06.22 - Tiền thưởng 120% cho ba khoản tiền nạp
Hoạt động

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Khuyến mãi có sẵn từ ngày 23.05.22 đến ngày 23.06.22 dành cho những người chơi có email đã được xác minh. Để kích hoạt tiền thưởng, truy cập mục «Phần thưởng của tôi» và nhấp vào nút «Kích hoạt» trước khi thực hiện các điều kiện của mỗi ưu đãi trong một giai đoạn khuyến mãi nhất định.

2. Tiền thưởng đặt cược:

 • Để rút tiền thưởng và/hoặc bất kỳ khoản tiền thắng cược nào khác có được do kích hoạt tiền thưởng, người dùng phải đặt các cược đơn với tổng số tiền lớn hơn ít nhất 15 lần số tiền thưởng nhận được. Bạn có 14 ngày để đặt cược tiền thưởng.
 • Chỉ có thể đặt cược tiền thưởng vào các cược có tỷ lệ cược tối thiểu là 1,75, loại cược - cược đơn.
 • Số tiền nạp tối thiểu để được nhận mỗi khoản tiền thưởng của mỗi giai đoạn khuyến mãi là 5 US$
 • Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khoản tiền thưởng của giai đoạn 1 là 50 US$
 • Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khoản tiền thưởng của giai đoạn 2 là 150 US$
 • Số tiền thưởng tối đa cho mỗi khoản tiền thưởng của giai đoạn 3 là 200 US$

3. Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện đặt cược tiền thưởng trong khoảng thời gian được chỉ định, tài khoản tiền thưởng và quỹ số dư tiền thưởng sẽ bị ghi nợ. Số tiền tối đa được ghi có vào số dư thực sau khi đặt cược tiền thưởng sẽ bằng số tiền tối đa của khoản tiền thưởng.

4. Chỉ có thể sử dụng tiền thưởng để đặt cược khi không có tiền trên số dư thực.

5. Tiền thắng cược từ các cược được đặt bằng tiền thưởng và số dư thực sẽ được phân bổ theo tỷ lệ. Tiền thắng cược từ các cược được đặt bằng số dư tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản tiền thưởng, và tiền thắng cược từ các cược được đặt bằng tiền thực sẽ được ghi có vào số dư thực.

6. Trong trường hợp rút tiền thật, tiền thưởng chưa được đặt cược sẽ bị ghi nợ.

7. Bạn có thể làm rõ số tiền cụ thể bằng đơn vị tiền tệ của bạn bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ. Tất cả các khoản tích lũy có thể chuyển đổi sang tiền tệ USD, điều này có thể ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng của khoản tích lũy.

8. GG.Bet có quyền chấm dứt hoặc tạm dừng chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào, cũng như vô hiệu hóa số dư tiền thưởng và tiền thắng cược nhận được từ việc chuyển đổi tiền thưởng.

9. Việc rút tiền thực nhận được khi đặt cược tiền thưởng có thể là một lý do để xác minh. Nếu xác minh không thành công, yêu cầu rút tiền sẽ bị từ chối.

10. Các điều khoản và điều kiện có thể được xem xét và thay đổi bất kỳ lúc nào trong thời gian khuyến mãi.

11. GG.Bet có quyền kiểm tra lịch sử chơi trò chơi của những người tham gia chương trình khuyến mãi, vì nỗ lực lạm dụng chương trình khuyến mãi có thể dẫn đến việc bị loại.

12. Bạn chỉ có thể kích hoạt một khoản tiền thưởng tại một thời điểm. Tất cả cược chỉ được tính vào cược của một khoản tiền thưởng. Bằng việc kích hoạt bất kỳ chương trình phần thưởng bổ sung nào, bạn sẽ tự động hủy kích hoạt chương trình trước đó.